Ökat i Sagax D

Sagax D

Har i denna vecka valt att öka i Sagax D.

En D-aktie kallas ibland för fixed income. Anledningen är att man får en förutbestämd utdelning, som i Sagax fall betalas ut en gång i kvartalet. Med andra ord får man ett jämnt fördelat kassaflöde året runt. Utifrån dagens kurs är direktavkastningen strax över sex procent på årsbasis.

Allmänt

Sagax är ett fastighetsbolag som huvudsakligen inriktar sig på kommersiella fastigheter inom lager och lätt industri. Deras bestånd ligger framför allt i regioner med befolkningstillväxt och ett diversifierat näringsliv. Det kan exempelvis vara, Stockholm, Helsingfors, Paris, Madrid, Barcelona, med mera.

Förutom de egna innehaven har företaget stora aktieposter i andra fastighetsbolag. Ett av dem är börsnoterade NP3, som fokuserar på kommersiella fastigheter i norra Sverige.

Vd är storägare

Jag uppskattar när styrelse och verkställande direktör äger mycket aktier. Det skapar följaktligen ett incitament för att sköta bolaget på ett bra sätt. Av den anledningen är det glädjande att verkställande direktör, David Mindus, också är storägare.

Rapport

För räkenskapsår 2020 ökade förvaltningsresultatet med 19 procent till 2 389 miljoner kronor. I Bokslutskommunikén ger företaget sin prognos inför 2021, bolaget skriver följande.

För 2021 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 2 550 miljoner kronor.

Om bolaget lyckas upprätthålla sin förväntansbild så kommer företaget förvaltningsresultat att växa. Vilket bör skapa förutsättningar för en fortsatt stabil utveckling. 

Inlösen

Det finns ingen inlösningskurs i en d-aktie. Detta skiljer sig från exempelvis en preferensaktie. Avkastningen i en D-aktie kommer primärt från utdelningar. Läs mer om D-aktier.

Utdelning

D-aktien i Sagax ger rätt till fem gånger den sammanlagda utdelningen på A- och B-aktier, dock högst 2,00 kronor per aktie och år. Utdelningen sker kvartalsvis med 0,50 kronor.

Lite om risker

Det finns ingen förtur till utdelning i en D-aktie. Som jag skrev ovan så är den villkorad A- och B-aktien. Skulle exempelvis utdelningen ställas in i A- och B-aktien så försvinner den även i D-aktien. Ett annat aktuellt orosmoln är att räntan höjs. Kravet på avkastning relaterat till räntan kommer då pressa kursen neråt.


Observera
Innehållet på hemsidan är enbart i inspirationssyfte och ska inte ses som någon typ av finansiell rådgivning. Som alltid innebär investeringar en risk och det är därför viktigt att göra sin egen analys.