Cibus blir månadsutdelare

Cibus blir Sveriges första månadsutdelare. Cibus är ett fastighetsbolag som är noterat på First North och fokuserar på fastigheter inom dagligvaruhandeln. Företaget startades 2017 och har ett bestånd av 280 enheter. Deras största hyresgäster är Kesko, Tokmanni, Coop och S-gruppen, som tillsammans står för 90% av driftnettot. Även Lidl finns som en mindre hyresgäst.

Företaget är koncentrerat i Finland och Sverige, därav hyresgästerna. Största marknaden återfinns i Finland följt av Sverige, men fokus på sikt är hela Norden. Huvudkontoret är beläget i Stockholm.

I podcasten Investeraren, intervjuas Sverker Källgård som är Vd för Cibus. Där nämner han bland annat att syftet är att växa med 20-30 fastigheter per år och att bolaget ska bli en nordisk aktör. Det viktigaste är dock inte i vilket land man förvärvar fastigheter, utan var det går att göra en bra affär.

Företagets utdelningspolicy är att höja utdelningen med fem procent årligen. Cibus har kallat till en extra bolagsstämma, den 14-september där det ska beslutas om månadsutdelning. 

Observera
Innehållet på hemsidan är enbart i inspirationssyfte och ska inte ses som någon typ av finansiell rådgivning. Som alltid innebär investeringar en risk och det är därför viktigt att göra sin egen analys.