Köpt Akelius D

Akelius D är en aktie jag köpt i mindre poster i flera omgångar. Jag gillar deras fokusområde och fastighetsbolaget har också en relativt låg belåning, mer om det nedan. Att kunna erhålla en förutbestämd utdelning fyra gånger per år är trevligt och ger ett bra kassaflöde. Nackdelen är att man missar samtidigt möjligheten till värde och utdelningstillväxt. Det sistnämna brukar ge mer på sikt.

D-aktier

Bolaget har två aktieslag. Det första är vanliga stamaktier av serie A. Det andra är en D-aktie som är noterad på Nasdaq First North Growth. Kan läsa mer om vad D-aktier är här.

Allmänt

Akelius är ett fastighetsbolag som fokuserar på bostadsfastigheter i större städer. Totalt har företaget 44 000 lägenheter fördelade på tolv olika metropoler. Störst andel återfinns i Berlin, följt av Stockholm.

Att fokusera på storstäder i stabila länder är något som tilltalar mig. Det finns en urbaniseringstrend som borde skapa en efterfrågan för bostadsfastigheter i detta segment. Trenden tillsammans med segmentet och arbetsmarknaden bör också parera konjunkturen, vilket skapar en stabil verksamhet med hyfsat jämna intäktsflöden. Reell vakansgraden i Akelius var för perioden januari till juni 2020 endast 1,3 procent.

Belåningsgrad

Akelius har en belåningsgrad på 37 procent, enligt första halvårsrapporten för 2020. Detta är en relativ låg belåningsgrad om man jämför med en del andra svenska fastighetsbolag. Akelius policy är att de ska klara en värdeminskning av fastighetsbeståndet med 25 procent. Detta skulle då öka belåningsgraden från 37 till 50 procent. 

Inlösen

D-aktier har ingen inlösenkurs, tillskillnad från preferensaktier. Det gör att d-aktien är bestående och avkastningen kommer över tid primärt från utdelningar.

Utdelning och villkor

Akelius D-aktie har rätt till fem gånger den sammanlagda utdelningen av stamaktier i serie A. Det finns dock ett tak på högst 0,10 Euro per år. Utdelningen sker kvartalsvis med 0,025 Euro.  

Lite om risker

Det finns ingen förtur till utdelning i en D-aktie. Skulle bolaget exempelvis ställa in utdelning i A-aktien pga investeringar så försvinner den även för D-aktien. Detta skulle dock skada trovärdigheten och möjligheten att söka nytt kapital.  En annan risk är höjning av räntan. Kravet på avkastning relaterat till räntan kommer då pressa kursen neråt.

Observera
Innehållet på hemsidan är enbart i inspirationssyfte och ska inte ses som någon typ av finansiell rådgivning. Som alltid innebär investeringar en risk och det är därför viktigt att göra sin egen analys.