Cibus höjer sin månadsutdelning

Cibus månadsutdelning

Cibus föreslår enligt policy en höjning av månadsutdelning på kommande bolagsstämma.

Som jag skrivit i en del andra inlägg så är min placeringshorisont på lång sikt. Det innebär att jag gillar företag som tuffar på och levererar vinsttillväxt år för år. Kan dom dessutom lämna en stabil utdelning så är det bara att tacka och ta emot.

Ett bolag som har börjar bra är Cibus. Bolaget är i grund och botten ett fastighetsbolag som valt att fokusera på fastigheter inom dagligvaruhandeln. Deras slogan är ”converting food into yield”, något de också gör genom att dela ut pengar varje månad. För många småsparare blev Cibus känt som det första svenska bolag att börja med månadsutdelning.

Företaget har sin största bas av fastigheter i Finland, men finns även i Sverige. Fokus på sikt är att växa i hela norden inom dagligvaruhandeln. Under 2020 så växte bolaget genom förvärv på båda huvudmarknaderna och har idag ca: 290 fastigheter. Där ingen enskild fastighet står för mer än 2,5 procent av intäkterna.

Bolaget har för avsikt att fortsätta expandera. Målet är att under 2021 växa i storleksordningen 50–100 miljoner euro. I bokslutskommunikén skriver vd, Sverker Källgården, bland annat följande:

Marknaden för detaljhandelsfastigheter är fortsatt god och vi arbetar ständigt med att utvärdera tänkbara förvärv. Allt tyder på att 2021 kommer att bli ett spännande år med många potentiella affärer i både Finland och Sverige.

Rapport

Trots ett år av Corona så har Cibus varit ganska opåverkade. Enligt senaste rapporten fick bolaget in cirka 99 procent av alla hyror för fjärde kvartalet. Över 90 procent av hyresintäkterna kommer från några av nordens största dagligvarukedjor.

I takt med förvärven har både hyresintäkter och förvaltningsresultat gått stadigt uppåt. Jämför man med samma period föregående år så har förvaltningsresultatet ökat med ca: 33 procent. Som ett resultat kommer Cibus att fullfölja sin plan att höja utdelningen med 5 procent.

En annan positiv aspekt är att det förmodligen kommer ett listbyte under första halvåret 2021. Cibus är idag på First North, men ska byta till huvudlistan om allt går enligt plan.   

Risk

Cibus verkar på många sätt bra, men en risk är att bolaget har en relativt hög belåning. Dessutom är substansvärdet per aktie 12.10 Euro, vilket motsvarar ungefär 123kr (Kursen som används i rapporten är 10.20 SEK/EURO). Det innebär att Cibus aktie handlas till en premie jämfört med substansvärde.

För mig kan en premievärdering vara motiverad med tanke på deras nisch, samt att de en så länge levererat på tidigare prognoser. Ovanstående bör dock beaktas och vägas in i ens bedömning.

Sammanfattningsvis

I korthet gillar jag bolaget. Deras nisch framstår som attraktiv med bra möjligheter till expansion. Att Cibus dessutom ger månadsutdelning gör inte saken sämre. Framförallt så tror jag bolaget har bra möjligheter att skapa vinsttillväxt och därmed kunna fortsätta leverera enligt deras utdelningspolicy. 


Observera
Innehållet på hemsidan är enbart i inspirationssyfte och ska inte ses som någon typ av finansiell rådgivning. Som alltid innebär investeringar en risk och det är därför viktigt att göra sin egen analys.