Långsiktig och hyfsat stabil utdelning i Pfizer

I onsdags kom beskedet att Pfizers och Biontechs Covid 19 vaccin har fått ett godkännande av brittiska läkemedelsmyndigheten. Det innebär att de första doserna av vaccinet kan rullas ut omgående.  Förhoppningsvis är detta början på slutet för denna pandemin, även fast det lär dröja innan alla kan få vaccinet. Ett problem kan vara den skepsis som finns mot vaccin efter svininfluensan.

Pfizer är ett av världens största läkemedelsbolag och grundandes för mer än 150-år sedan. Till Sverige kom det 1954 och har sedan dess bland annat förvärvat Pharmacia, som från början var ett svenskt bolag inom sektorn.

Företaget har ett stort utbud med läkemedel, ett par exempel är Lyrica och Viagra. Även fast vaccinet för Covid 19 är en stor framgång, så står inte företaget och faller med enstaka läkemedel. Intäkterna bedöms för år 2020 att hamna i intervallen 48,8 till 49,5 miljarder dollar.

Utdelning

I det senaste kvartalet var utdelning i Pfizer 0,38 dollar, vilket motsvarar en direktavkastning på cirka 4-procent i årstakt. Justerat resultat per aktie för samma kvartal låg på 0,72 dollar. Företaget har delat ut pengar i 328 kvartal i rad och har på årsbasis höjt utdelningen de senaste 10-åren.  

Med tanke på företagets storlek så är uppsidan förmodligen begränsad, i alla fall på kort sikt. I mitt fall fungerar Pfizer som ett sätt att diversifiera portföljen och få exponering mot läkemedelssektorn, samt som en hyfsat stabil utdelare över tid.  


Observera
Innehållet på hemsidan är enbart i inspirationssyfte och ska inte ses som någon typ av finansiell rådgivning. Som alltid innebär investeringar en risk och det är därför viktigt att göra sin egen analys.