Aktiehandel för nybörjare

Aktiehandel för nybörjare

Är du en nybörjare som funderar över aktiehandel? Att investera i aktier är roligt och kan dessutom på sikt vara väldigt värdeskapande. Det är dock förenat med risk. I denna artikel kommer vi gå igenom följande:

  • Allmänt om aktier
  • Att tänka på vid investeringar
  • Boktips

Vad är en aktie?

En aktie är en andel i ett bolag. Är du innehavare av en aktie blir du därför per automatik delägare i bolaget. Om bolaget är börsnoterat kan du dessutom köpa och sälja aktier över börsen.

Hur kommer jag ingång med aktier?

För att komma igång och investera i aktier behöver du kapital samt ett konto hos en nätmäklare eller bank. Två stora aktörer på svenska marknaden är Avanza och Nordnet.

Vilka sparformer/konton finns?

För att du som nybörjare ska komma igång med aktiehandel så behövs ett konto. Det finns tre olika konton att välja mellan.

  • Investeringssparkonto
  • Kapitalförsäkring
  • Aktie/Fonddepå

Hos både Nordnet och Avanza finns information om respektive konto och hur de skiljer sig åt.

Vad är courtage?

Courtaget är den avgift din nätmäklare/bank tar för att köpa och sälja aktierna. Avgiften kan variera beroende på vilket land eller lista aktien handlas via. Det kan därför röra sig om en fast eller rörlig summa baserat på din handel. Generellt har courtage sjunkit stadigt under många år.

Vad är skillnaden på A- och B-aktier?

En A- och B-aktie har lika stor ägarandel i företaget. Det som skiljer är rösträtten. Där A-aktien innebär en röst, medan en B-aktie normalt ger 1/10 av en röst.  Anledningen till detta system är att många grundare har velat ha kvar kontrollen i bolaget, trots att de exempelvis gjort nyemissioner och fått in nytt kapital.

Hur tjänar jag pengar på aktier?

De flesta som håller på med aktiehandel gör det framför allt för att se sitt investerade kapital öka i värde. Kort sagt finns två sätt att tjäna pengar på aktiehandel.

Kursvinst
En kursvinst innebär att du säljer aktien för ett högre värde än du köpte den för. Det vill säga om du köper aktie A för 100 kr och säljer den för 120 kr så uppstår en kursvinst på 20 kr.

Aktieutdelning
Många företag som går med vinst ger delar av den till sina aktieägare, detta kallas för utdelning. Om du äger aktier i företaget så kan du få del av vinsten.
Har du exempelvis 100-aktier och företaget delar ut 5 kr per aktie så tjänar du 500 kr.

Utdelning sker normalt en gång per år, men vissa företag delar även ut halvårs, kvartals eller månadsvis.

Risker med aktiehandel?

Det finns risker med aktiehandel, oavsett om du är nybörjare eller varit med länge. Ett företag kan gå dåligt och kursen på dina aktier kan därför gå ner. Om det vill säg riktigt illa kan företaget gå i konkurs och dina aktieandelar förlorar allt av sitt värde. Av den anledningen är det viktigt att endast investera pengar du har råd att förlora.

Vilka aktier ska jag börja med?

På denna fråga finns inget enkelt svar. Om någon visste detta så hade vederbörande varit väldigt förmögen. Däremot finns det några tips värda att tänka på.

  • Investera i något du känner till
  • Sprid dina risker
  • Köp för mindre summor
  • Var långsiktig

Investera i något du känner till
Tänk dig att du köper någon dyrare kapitalvara. Innan köpet hade du förmodligen tagit dig tid att läsa på. Samma sak är det med aktier, det är viktigt att läsa in sig på bolaget man investerar i och förstå dess verksamhet.

Sprid dina risker
Att ha en diversifierad portfölj med ett 10-tal bolag i olika branscher minskar risken. Det kan exempelvis vara, läkemedel, dagligvaruhandel, verkstad och fastigheter. Ett annat sätt att sprida riskerna är att köpa ett eller flera investmentbolag och på detta sätt få både noterade och onoterade innehav. Ytterligare en variant kan vara att sprida riskerna geografiskt.

Köp för mindre summor pengar
Det finns många som kastat sig in på börsen och lagt en stor del av sina sparmedel i en aktie. En del har bränt sig och återkommer aldrig efter det. Köp istället för mindre summor under längre tid och sprid innehaven enligt devisen ovan.

Var långsiktig
Börsen går i cykler och det är väldigt svårt att träffa den absoluta botten. Enskilda år kan börsen gå ner, men historiskt har det varit en bra affär. Var därför långsiktig, gärna en placeringshorisont på 5-10 år.

Bok för nybörjare

Sammanfattningsvis finns det många bra böcker för den som vill lära sig mer om aktier och investeringar. Kan läsa mer om de här.
Ett tips är att börja med, Investeraren – Allt du behöver veta om finansmarknaden, av Jonas Bernhardsson.


Observera
Innehållet på hemsidan är enbart i inspirationssyfte och ska inte ses som någon typ av finansiell rådgivning. Som alltid innebär investeringar en risk och det är därför viktigt att göra sin egen analys.