Tankar om Kindred

Kindred har inte direkt rosat marknaden de senaste åren. När Corona epidemin slog till sjönk aktien och noterade som lägst strax under 24 kr. Förutom den allmänna börsoron så byggde detta delvis på att flera evenemang var tvungna att ställas in och Kindred (Unibet) har en stor del av sina intäkter från sportsbetting. Oron skulle dock visa sig något överdriven då företaget kompenserade bortfallet med ökade intäkter från casino.

Kursgraf från Avanza

Kindred är ett långsiktigt innehav i min portfölj. Dels för att diversifiera mina innehav i olika branscher, men framförallt för att jag tror på det långsiktigt. Digitaliseringen är en megatrend och den innefattar även spelbolag online. En stor del av alla spel sker fortfarande på traditionellt sätt och tillväxten online lär därför fortsätta. Det mest intressanta för tillfället är att vissa delstater i USA håller på att öppna upp spelmarknaden online.

Att marknaden i USA håller på att öppna upp bör innebära stora möjligheter för Kindred. I samband med Q2 angav bolaget att USA nu står för över 2,5 procent av koncernens spelöverskott, men att denna andel förväntas öka under kommande kvartal. Mellan 1–19 juli hade spelöverskottet i USA ökat med 32% jämfört med det dagliga genomsnittet för kvartalet innan. Det är med andra ord fortfarande en relativ liten del, men skapar också stora möjligheter.

Sedan kvartalsrapporten har Kindred gått in ytterligare delstater i USA. Redan i slutet av juli meddelade bolaget att de tagit steget in i Indiana, då tillsammans med Ceasar Entertainment. I början av september slöt man ett avtal tillsammans med Pen National Gaming, vilket öppnar spelmarknaden i Ohio och Illinois.

Den online baserade spelmarknaden i USA kommer förmodligen fortsätta växa och på sikt bli en av världens största. Om Kindred lyckas med expansionen så bör det kunna lyfta både aktien och utdelningen. Konkurrensen är dock hård och det kommer dröja innan hela USA öppnat, men för den långsiktige kan det vara värt att beakta.

Observera
Innehållet på hemsidan är enbart i inspirationssyfte och ska inte ses som någon typ av finansiell rådgivning. Som alltid innebär investeringar en risk och det är därför viktigt att göra sin egen analys.