Norrland och Diös

Norrland
Foto: Istockphoto

Ett av mina första köp på min utdelningsresa var Diös. Jag köpte den primärt på grund av utdelningen och gjorde aldrig någon djupare analys. På den tiden avkastade bolaget ungefär fem procent, vilket jag ansåg vara en bra start.

Diös har sitt fokus på fastigheter i norra Sverige. Företaget är verksamt i flera städer. Några exempel är, Umeå, Luleå, Sundsvall, Östersund, Skellefteå och Gävle. Bolaget beskriver det själv som 15-minuters städer och skriver följande i senaste kvartalsrapporten (jan-mars 2021):

”I dessa städer kan du gå, cykla eller ta bilen till jobbet på 15 minuter – och dessutom handla mat, gå på café eller restaurang, ta barnen till skolan, njuta av naturen och göra allt annat du vill i din vardag inom samma tidsram”

Diös kvartalsrapport, jan-mars 2021, sidan 5.

Beståndet

Största delen av beståndet i Diös består av kontor. Det står för hela 53 procent av hyresvärdet det gångna kvartalet. På andra respektive tredje plats är butiker och bostäder. Merparten av kontraktsvärdet hyrs ut till det privata, men även de offentliga står för en stor andel.

Norrland

På senare tid har det varit flera intressanta investeringar i Norrland. Ett exempel är Northvolt som ska bygga en stor batterifabrik i Skellefteå och skapar därmed tusentals nya jobb. Ett annat exempel är H2 Green Steel som ska bygga ett stålverk i Boden och producera fossilfritt stål. Även detta kommer skapa många arbetstillfällen.

I Diös senaste kvartalsrapport (jan-mars 2021) skriver vd, Knut Rost, följande:

”I ett större perspektiv bedöms att 1 000 miljarder ska investeras i norra Sverige för tillverkning av bland annat fossilfritt stål, batterier och grön elförsörjning där de stora fordonstillverkarna med växande klimatkrav finns i kulisserna.”

Diös kvartalsrapport, jan-mars 2021, sidan 3.

Första kvartalet

Förvaltningsresultat låg ungefär i linje med samma period föregående år. Det som ökade resultatet var värdeförändringar av fastigheter. Bolaget förklarar detta med en positiv hyresutveckling och en stark marknad.

Substansvärdet låg vid utgången av kvartalet på 84,40 per aktie, vilket nästan är i linje med aktuell kurs. 

Utdelning

Diös har utdelning halvårsvis, en gång på vårkanten och en gång på hösten. I år ligger utdelningen på 1,65kr för respektive tillfälle. Utifrån dagens aktiekurs motsvarar det en direktavkastning på cirka 4 procent på årsbasis.

Sammanfattning

Om investeringarna i Norrland slår väl ut så bör det gynna ett bolag som Diös. Dels kommer det behövas kontorsutrymme, inte bara till de stora etableringarna, utan också till alla mindre företag som skapas i samband med detta. Det bör också rimligen leda till en ökad efterfrågan på bostäder, vilket i sin tur kommer driva konsumtion. En sådan utveckling bör främja fastighetsmarknaden.

Det finns dock en risk med Diös kontorsexponering. I pandemins spår kan behovet av kontorsytor förändras då människor kommer jobba mer flexibelt.


Observera
Innehållet på hemsidan är enbart i inspirationssyfte och ska inte ses som någon typ av finansiell rådgivning. Som alltid innebär investeringar en risk och det är därför viktigt att göra sin egen analys.