Är Lexington undervärderat?

Har tidigare i veckan frångått mina investeringsprinciper en aning och köpt ett eventuellt turnaround case. Eftersom jag till vardags är en utdelningsinvesterare så får detta betecknas som en avvikelse från det normala. Storleken på min investering är också mycket blygsam.   

Företaget det avser är, The Lexington Company. Bolaget har ett eget premiummärke inom hemtextilier och mode. Produkterna har New England stil och består av, filtar, frottéhanddukar, kuddar, kläder med mera.   

Kollar man på historiken är det svårt att motivera ett köp. Sedan börsintroduktionen har aktien haft en tynande tillvaro. Det kan förklaras av att omsättningen legat stilla eller gått svagt neråt. I samband med detta har företaget också visat minusresultat under flertalet år.  

Även första kvartalet 2020 hade Lexington en svag utveckling. Som för många andra företag påverkad Lexington negativt av pandemin och då framförallt i första kvartalet. Bland annat uteblev försäljningen av gamla lagervaror som normalt ökar intäkterna denna period, men som inte kunde genomföras under rådande omständigheter.

Efter en tuff start på året så vände Lexington till vinst i de kommande tre kvartalen. I bokslutskommittén skriver bolaget följande:

Lexington avslutade 2020 med ännu ett starkt kvartal som framförallt drevs av online-handeln. En ökad försäljning, en högre bruttomarginal och en god kostnadskontroll ledde till ett kraftigt förbättrat resultat, både i kvartalet och på helåret. 

En av orsakerna till att resultatet förbättrades är förmodligen försäljningen online. För helåret ökade försäljningen i den egna webbutiken med 62 procent. Min uppskattning är att bruttomarginalen gynnas av detta. Förutom den egna försäljningen online har Lexington även ökat antalet återförsäljare på nätet. På nedsidan finns minskad försäljning i de egna fysiska butikerna. Om detta beror på en allmän nedgång eller Corona är svårt att veta. Som ett resultat har Lexington stängt olönsamma butiker under fjolåret och avser även att göra det under innevarande år.

För helåret landade resultatet på 4,9 miljoner, detta kan jämföras med ett minusresultat på 12,8 miljoner föregående år. Bara sista kvartalet låg vinsten på 9,6 miljoner. Som jag skrev ovan drogs årets resultat ner av ett mindre lyckat första kvartal. Att vända resultatet under rådande pandemi är ett styrketecken. Om vinstutvecklingen fortsätter på samma sätt som de senaste kvartalen, så bör Lexington stå inför en uppvärdering. Idag har bolaget ett marknadsvärde på strax över 100 miljoner.

Lite om risk

Ingen vet ännu hur Pandemin kommer spela ut och hur de eventuellt kommer påverka bolaget ifråga. Förutom pandemin så kan inredningstrender skifta snabbt och logistiken påverkas. Lexington har också en historia av besvikelser på börsen. En annan aspekt är den låga likviditeten i aktien, vissa dagar omsätts relativt små summor. Vilket kan påverka möjligheten att ta sig ur aktien om det skulle behövas. 

Utdelning

Med tanke på Lexingtons tidigare resultat så har utdelning uteblivit. Företaget har dock en utdelningspolicy. Där anger man i korthet att majoriteten av bolagets resultat ska återinvesteras i verksamheten, men att det finns en ambition att dela ut pengar. Med andra ord bör man inte förvänta sig någon större utdelning i närtid.

Sammanfattning

I mina ögon finns det potential i aktien, men det förutsätter att utvecklingen fortsätter som i de senaste kvartalen. Jag har dock valt att satsa en väldigt modest summa och kan av den anledningen leva med risken.


Observera
Innehållet på hemsidan är enbart i inspirationssyfte och ska inte ses som någon typ av finansiell rådgivning. Som alltid innebär investeringar en risk och det är därför viktigt att göra sin egen analys.