Ökat i Hufvudstaden

Hufvudstaden är ett av Sveriges äldre fastighetsbolag och grundandes redan 1915 av finansmannen, Ivar Kreuger. Fokus är centrala fastigheter i Sveriges två största städer, Stockholm och Göteborg. Där de kan erbjuda kunder lägen som, Kungsgatan, Biblioteksgatan eller Nordstan i Göteborg. För att nämna några.

Sedan Coronakrisen har Hufvudstaden haft det lite tyngre på börsen. Anledningen är att en del tror på ändrade konsumentbeteende och arbetssätt. Att e-handeln ska ta över allt mer av den fysiska handel samt att företag kommer dra ner på kontorsutrymme, då allt fler jobbar hemifrån. I ett sådan scenario skulle vakanser uppstå och det skulle sätta press på hyrorna.

Graf från Avanza

På generell basis stämmer säkert ovanstående delvis. E-handeln kommer troligtvis fortsätta att växa och i digitaliseringens spår kan en del arbetsuppgifter skötas på distans.
Människor är dock sociala varelser och äger du de mest centrala lägena i de största städerna så kommer folk alltid dras dit, vilket skapar utrymme för både handel och kontorsverksamhet.

I Hufvudstadens fall är det framförallt läget. Jag tror inte man hyr ett kontor på Sveavägen enbart för utrymmet, då finns det billigare alternativ att tillgå. Möjligtvis kommer vi se fler flexibla lösningar på en kontorsmarknad som förändras. Om stora vakanser ändå skulle uppstå så borde det gå att omvandla delar av beståndet till bostäder.

Resonemanget bygger dock på en tid efter Corona. Fram tills dess så kan delar av verksamheten påverkas negativt. Något man också ser i senaste kvartalsrapporten, där nettoomsättning minskar med 5,5 procent, om man jämför med samma period föregående år. Orsaken är hyresrabatter samt ökade kundförluster för butiker och restauranger till följd av Corona. Detta lär säkert fortgå så länge pandemin kvarstår.

Utdelningstrend

Hufvustaden hör till de bolag som under lång tid haft en utdelningstillväxt. Som utdelningsinvesterare är detta en viktig komponent. På hemsidan skriver företaget följande:

För 2019 uppgår utdelningen till 3,90 kronor per aktie, motsvarande 83 procent av nettovinsten från den löpande verksamheten, vilket innebär att ordinarie utdelning höjs för 19:e året i rad

Om bolaget kommer att höja även för 2020 vågar jag inte sia om. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden.

Min förhoppning är att läget stabiliseras på sikt och att Hufvustaden fortsätter vara ett småtråkigt fastighetsbolag som levererar utdelningstillväxt. Jag har därför valt att öka mitt innehav något.

Observera
Innehållet på hemsidan är enbart i inspirationssyfte och ska inte ses som någon typ av finansiell rådgivning. Som alltid innebär investeringar en risk och det är därför viktigt att göra sin egen analys.