Ambivalent inför storbank

Den gångna veckan har dominerats av Handelsbankens besked att de lägger ner 180 av deras 380 kontor. Handelsbankens strategi har varit en stor kontorsrörelse för att kunna ha en lokal närvaro och bygga personliga relationer. Behovet av kontor har dock minskat och allt fler använder digitala tjänster för sina bankärende. Coronasituationen har säkert påskyndat den digitala transformationen ytterligare. Det tillsammans med minskade kostnader ligger förmodligen till grund för neddragningen.

Banksektorn har tillskillnad från andra sektorer inte hämtat sig sedan Corona började. Det kan finnas flera orsaker till utfallet, de främsta är förmodligen kreditförluster och inställda utdelningar. Det sistnämnda kan dock bidra till att bankerna delar ut mer nästa år.

I en sektoranalys från DNB räknar man att de svenska storbankerna skiftar ut mellan 7–13% under det första halvåret 2021. Banken har också en lägre förväntan på kreditförluster under 2021.

Kursgraf från Avanza

Jag har två storbanker i portföljen, en av dem är SEB.
När jag kollar senaste kvartalsrapporten från SEB och jämför perioden med samma kvartal året innan, så finns vissa ljusglimtar. Det viktiga räntenettot är upp 6 procent. Även nettoresultat av finansiella transaktioner har gått väldigt bra. Däremot har kreditförlusterna skjutit i höjden, som ett resultat av Coronaepidemin.

För mig som lekman är det väldigt svårt att uppskatta kreditförluster och överblicka riskerna. Hur skulle exempelvis indragna Coronastöd påverka företagandet och därmed kreditförlusterna?
Nettoresultat av finansiella transaktioner är också väldigt svårbedömt och kan skilja sig från ett kvartal till ett annat.

Sen har man den politiska risken med ökade regleringar. Senaste är ett förslag om en ny riskskatt för större kreditinstitut. Lägg där till eventuella böter och nischbankernas framfart. Det finns med andra ord en del att beakta.

Om DNB skulle ha rätt i sin sektoranalys så finns det en uppsida i bank. Historiskt har de varit hyfsat stabila utdelare, med undantag för vissa år. Som utdelningsinvesterare lockas jag av möjligheten till bra och långsiktigt hållbara utdelningar, men tycker de större bankerna är svåranalyserade och vet därför inte om jag ska behålla mina nuvarande innehav eller öka något.

Observera
Innehållet på hemsidan är enbart i inspirationssyfte och ska inte ses som någon typ av finansiell rådgivning. Som alltid innebär investeringar en risk och det är därför viktigt att göra sin egen analys.