Tele2 och dess utdelning

Tele2 utdelning

Tele2 rapporterade i veckan och förutom sin ordinarie utdelning så avser bolaget att lämna en extrautdelning på 3kr. Det betyder att den totala utdelningen för året blir 9kr. Vilket innebär en direktavkastning på 7–8 procent. Något som får betecknas som väldigt bra. Även fast en del av summan är av engångskaraktär.

Företaget har en utdelningspolicy som säger att man ska dela ut 80 procent av det fria kassaflödet. Baserat på denna policy så har Tele2 en utdelning som överskrider den angivna nivån. I årsredovisning för 2020 var det totala fria kassaflödet 6,93kr per aktie. Det räcker förvisso för den ordinarie utdelningen, men är fortfarande över 80 procent.

Det gångna året har varit något tuffare än vanligt för telebolagen. Den kanske främsta orsaken är att vi rört oss mindre och därför har vissa segment påverkats. I årsredovisningen skriver Tele2 följande om den svenska marknaden:

”Den huvudsakliga motgången från pandemin var lägre internationell roaming, minskad försäljning inom mobila kontantkort och nedstängning av premiumsportpaket inom TV”

Dock hade företaget fortsatt bra utveckling i Baltikum, där nettoomsättning ökade i samtliga länder.

Första kvartalet

Även första kvartalet påverkas av pandemin. Utmaningarna är desamma som nämns tidigare. Dock är fritt kassaflöde något lägre än jämförbar period föregående år. Detta förklaras genom högre betald Capex. Över de senaste 12 månaderna är det fria kassaflödet 6,3kr per aktie. Hur kassaflödet kommer påverkas resten av året är svårt att svara på. Men skulle det landa på ovan angivna nivå så kan det indikera en något lägre ordinarie utdelning kommande år. Detta om man utgår ifrån utdelningspolicyn på 80 procent.

Extrautdelning

En extra bolagsstämma förväntas hållas i juni 2021. Om allt går enligt planerna kommer extrautdelningen att utbetalas i juli 2021.

Sammanfattning

Tele2 har över tid visat sig vara ett stabilt bolag som genererat god direktavkastning. Visserligen tynger pandemin företaget, men den är förhoppningsvis på väg att avta. Till det positiva är utvecklingen Baltikum, där bolaget fortsätter att växa.

Min förhoppning är att Tele2 levererar en utdelning i intervallen 5–6 kr för kommande år. Allt över detta får anses som en trevlig överraskning.  


Observera
Innehållet på hemsidan är enbart i inspirationssyfte och ska inte ses som någon typ av finansiell rådgivning. Som alltid innebär investeringar en risk och det är därför viktigt att göra sin egen analys.