D-aktier

Vad är d-aktier?

D-aktier är ett aktieslag med en förutbestämd utdelning. Det innebär att det finns ett tak på utdelningen och att den inte kommer öka över tid. Aktien är ofta villkorad utifrån utdelningen av stamaktierna. I Akelius fall har d-aktien rätt till fem gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktier av serie A, dock högst 0,10 euro.

Det finns ingen förtur till utdelning i en d-aktie. Skulle bolaget exempelvis ställa in utdelning på A- och B-aktierna pga investeringar så försvinner den även för D-aktien. Detta skulle dock skada förtroendet för bolaget och göra det svårare att söka nytt kapital.

Varför d-aktier?

Först och främst handlar det om att få in kapital till bolaget som ger ut dem. Sen beror det på att kreditvärderingsinstituten räknar en d-aktie som 100% eget kapital. Detta skiljer sig från deras sätt att se en obligation eller preferensaktie, som helt, eller delvis räknas som skuld i balansräkningen. Genom att kreditinstituten räknar d-aktien som eget kapital så möjliggör detta ett bättre kreditbetyg och är en av anledningarna till varför vissa bolag löst in sina preferensaktier och givit ut d-aktier istället. Ett bolag som nyligen gjorde detta var Akelius.

Lista över d-aktier?

Det finns idag endast fyra d-aktier på svenska marknaden. Samtliga delar ut en gång per kvartal. Listar de i bokstavsordning nedan.

 • Akelius D
  Är den enda som delar ut i Euro. Vilket gör att man måste beakta valutaeffekten. Aktien delar ut 0,025 Euro per kvartal, vilket blir 0,1 Euro per år.
 • Fastpartner D
  Aktien delar ut 1,25 kr per kvartal, vilket blir 5 kr per år.
 • Sagax D
  Aktien delar ut 0,50 kr per kvartal, vilket blir 2 kr per år.
 • SBB D
  Aktien delar ut 0,50 kr per kvartal, vilket blir 2 kr per år.

Observera
Innehållet på hemsidan är enbart i inspirationssyfte och ska inte ses som någon typ av finansiell rådgivning. Som alltid innebär investeringar en risk och det är därför viktigt att göra sin egen analys.

1 Trackback / Pingback

 1. Akelius D-aktie – Utdelning och villkor – PMbladet

Kommentarerna är stängda.