Utdelning kvartalsvis

Som utdelningsinvesterare bygger mycket på kassaflöde. Genom att få utdelning kvartalsvis så kan man bygga upp ett flöde av pengar som kommer året runt. Vissa brukar kalla detta en utdelningsbombmatta.

Förr delade de flesta bolagen ut pengar en gång om året, vanligtvis på vårkanten. Detta börjar emellertid att förändras, då allt fler väljer att dela ut flera gånger per år. Numera är det också lättare att handla på utländska börser vilket ökar urvalet. Den här texten kommer dock att fokusera på svenska kvartalsutdelare.

Många av de svenska bolag som har utdelning kvartalsvis är inom ett begränsat antal branscher, där fastighetsrelaterade företag är vanligast. En orsak till detta kan vara att många fastighetsbolag har repetitiva intäkter som passar bra för denna typ av utdelningar. Att ha många innehav inom samma bransch innebär dock en risk, något man bör vara medveten om.

Har gjort en lista nedan och delat upp kvartalsutdelarna i tre kategorier, d-aktier, preferensaktier och stamaktier. Du kan läsa mer om aktierna hos din bank/nätmäklare eller på bolagens hemsida.

D-aktier

Akelius Residential D
Fastpartner D
Samhällsbyggnadsbolaget D
Sagax D

Kan läsa mer om vad d-aktier innebär här

Preferensaktier

ALM Equity Pref 
Amasten Fastighets Pref
Aros Bostadsutveckling Pref
Corem Property Group Pref
Fastpartner Pref 
Footway Group Pref
Heimstaden Pref
K2A Pref
NP3 Fastigheter Pref
Sagax pref
Sdiptech Pref

Stamaktier

Autoliv SDB 
Bonäsudden Holding
Kallebäck Property Invest
Kungsleden
Link Prop Investment
Lundin Mining Corporation
Lundin Energy
Mälaråsen
Pfizer (källskatt)
Solnaberg Property
Torslanda Property Investment


Observera
Innehållet på hemsidan är enbart i inspirationssyfte och ska inte ses som någon typ av finansiell rådgivning. Som alltid innebär investeringar en risk och det är därför viktigt att göra sin egen analys.