Preferensaktier och inlösenkurser

Preferensaktier kallas ofta för preffar och är ett aktieslag med en på förhand bestämd utdelning. Denna utdelning har också företrädesrätt mot vanliga stamaktier. Vid utebliven utdelning finns ofta en straffränta som utgår, samt att utdelningen byggs på.  Ofta är utdelningen relativt hög, men den ökar inte i samband med att företaget expanderar och växer.

Anledningen till att många äger preferensaktier är den hyfsat stabila och höga utdelningen. För många är det ett trevligt kassaflöde som kan återinvesteras i fler aktier. Till viss del påminner preferensaktierna om företagsobligationer.

Direktavkastningen på preferensaktierna varierar och en allt för högdirektavkastning signalerar om risker i bolaget. De flesta svenska preferensaktier ligger mellan 6-8 procent i årlig avkastning och de brukar dela ut kvartalsvis. På den svenska marknaden är det främst fastighetsbolag som har givit ut preferensaktier.

Varför ger bolag ut preferensaktier?

För ett bolag finns det flera fördelar att ge ut preferensaktier. Det första är att delar av det räknas som eget kapital, vilket gör att balansräkningen ser bättre ut. Det gör i sin tur att kreditvärderingen förbättras och att företaget kan låna mer och till förmånligare räntor.  

Sen kan företaget själv avgöra om och när det ska finnas ett förfallodatum. Detta skiljer sig från ett vanligt lån där det ofta finns en löptid med ett slut.

En tredje aspekt är att preferensaktier går att lösa in. På detta sätt kan storägare i bolagen lättare behålla kontrollen. Hade de istället gett ut stamaktier så hade dessa varit bestående.

Risker

Ett företag som går bra har ofta en gynnsam kursutveckling. Har du preferensaktier får du inte del av denna. Skulle företaget sen höja utdelningen på de ordinarie stamaktierna så kvarstår utdelningen på preferensaktierna, då den är bestämd på förhand.

Även om flertalet preferensaktier levererar så finns det ett antal företaget som ställt in utdelning i preferensaktierna. I normalfallet så ackumuleras utdelningen när den ställs in, men detta hjälper föga om bolaget inte har några pengar att betala med.

En annan viktig aspekt är räntan. Skulle räntan gå upp så kommer priset på preffarna att sjunka. Det kommer då krävas ett lägre pris för att uppnå samma avkastning relaterat till räntan.

Sen gäller det att se upp med inlösenkurserna. Alla preferensaktierna har inlösenkurser. Det innebär att bolaget har möjlighet att lösa in de utgivna preffarna. I vissa fall finns det datum för när detta ska ske, medan i andra fall fortgår löptiden. Generellt är det en fördel om preffarna handlas till ett pris under inlösenkursen.

Inlösenkurser och utdelning

Nedan tar vi upp inlösenkurser för en del av de preferensaktier som finns på den svenska marknaden.

Villkoren kan ha ändrats sen denna sida uppdaterats, det kan också blivit fel pga den mänskliga faktorn. Ni bör därför dubbelkolla vad som gäller på respektive bolags hemsidan, alternativt kontakta företaget ifråga.

ALM Equity Pref
Inlösen – 120kr
Utdelning per år – 8,40kr

Amasten Fastighets Pref
Inlösen – 350kr
Utdelning per år – 20kr

Corem Property Group Pref
Inlösen – 500kr
Utdelning per år – 20kr

Fastpartner Pref 
Inlösen – 116,67kr
Utdelning per år – 6,68kr

Footway Group Pref
Inlösen – 105kr
Utdelning per år – 8kr

K2A Pref
Inlösen – 350kr
Utdelning per år – 20kr

NP3 Fastigheter Pref
Inlösen – 35k
Utdelning per år 2kr

Sdiptech Pref
Inlösen – 105kr
Utdelning per år – 8kr


Observera
Innehållet på hemsidan är enbart i inspirationssyfte och ska inte ses som någon typ av finansiell rådgivning. Som alltid innebär investeringar en risk och det är därför viktigt att göra sin egen analys.